EQUIP BICIBAIX

Repartiment de tasques a Bici Baix 16-11-2013


1- comptes i gestió de socis: Sergi Turiella, Mª José Carrión i Maria Dolors Frau

2- enviament dels carnets de socis: Jaume Soler

3- correu postal de Cal Ninyo: Ignacio Morán, Jaume Soler i Sergi Turiella i gent que vagi a la reunió els dimecres. És imprescindible mirar el correu abans de començar la reunió.

4- manteniment del bloc i de la web de Bici Baix: Paqui Casino, Núria Arona, Marta Pombo, Sergi Turiella

5- emails que rep l'associació: Marta Pombo i Sergi Turiella

6- portaveus de l'associació davant institucions i mitjans de comunicació i assistència a reunions amb aquestes persones: Ignacio Morán, Tona Mangues, Isidro Fernández, Marta Pombo, Sergi Turiella.

7- organització de sortides de nivell baix i mig: Álex López, Judith Bascompta, Sergi Turiella, Marta Pombo.

8- elaboració de materials audiovisuals recollint sortides i activitats (DVDs, power points, vídeos ...): JuanMi Lozano, Marta Pombo

9- manteniment de les bicicletes del local del C/Lluís Castells, 9 (St.Boi) i de la biciescola: Francesc Fradera, Albert Postigo

10- biciescola d'adults i manteniment del bloc de la biciescola: Ignacio Morán (coordinació general i president de Bicibaix), Martí Bota, Tona Mangues, Marta Pombo, JuanMi Lozano, Albert Postigo, Isidro Fernández, Xavier Fontbona